Top

Mini urnen (27)

Na 30 dagen mag u, als nabestaanden, het as van uw dierbaar overledene ophalen bij het crematorium. U zult dan een keuze hebben voorbereid; wilt u de as thuis bewaren, of wilt u de as bijzetten in een columbarium. Ook kan de as worden begraven of bijgezet worden in een graf. Mocht geen van de eerder genoemde opties u aanspreken, dan kunt u de as ook laten verstrooien. Dit kan ook in het bijzijn van familie gebeuren, op een strooiveld van een begraafplaats of bij het crematorium. Wanneer u kiest om het as te bewaren, dan kan dat in een urn of een assieraad. Wanneer u de as wilt verdelen, dan zijn daar kleine urnen voor in diverse vormen, zoals hartjes, schelpjes en vlinders. Ook is het mogelijk om een urn te laten maken van hout of keramiek. Wij kunnen u hierin adviseren.